Arbetsförmedlingens logotyp

Tillgänglighetredogörelse för applikationerna vecko- och månadsstatistik


Arbetsförmedlingen står bakom dessa applikationer och vill att så många som möjligt ska kunna använda applikationerna. Det här dokumentet beskriver hur applikationerna vecko- och månadsstatistik fyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att applikationerna inte är tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av applikationerna?

Om du behöver innehåll från vecko- och månadsstatistik som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på statistik@arbetsformedlingen.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss på Synpunkter på digital tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan syn

Problem vid användning med nedsatt syn

Problem vid användning med begränsad rörlighet

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 2021-12-31.

Oskäligt betungande anpassning

Arbetsförmedlingen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av vecko- och månadsstatistikapplikationerna.
Senaste bedömningen gjordes den 2021-02-18.
Webbplatsen publicerades den 2021-03-09.
Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-02-19.